Hướng dẫn đại lý khi cần lấy lại mật khẩu myPOS

Đại lý khi cần hỗ trợ lấy lại mật khẩu myPOS có thể nhắn tin tới đầu số 6058 với cú pháp:

K*MKPOS*Mã đại lý.

Tin nhắn thành công trả về sẽ bao gồm cả tên đăng nhập + mật khẩu truy cập mới như sau: Xin chao! Quy Dai ly co the dang nhap tai khoan myPOS voi ten dang nhap xxxxxx va mat khau sau xxxxxxxx. Luu y thay doi mat khau khi dang nhap lan dau.

Lưu ý: Đại lý cần dùng đúng số điện thoai đã đăng ký với VSTV trên myNetwork để nhận được mật khẩu mới.

Trong trường hợp Đại lý gửi sai cú pháp, sai mã Đại lý hoặc dùng sai số điện thoại đăng ký thì hệ thống sẽ trả về các tin nhắn như sau:

Các tình huống nhắn tin đến 6058 (cú pháp K*MKPOS*Mã đại lý)


Tin nhắn trả về từ 6058


Số điện thoại gửi SMS chưa đăng ký với mã đại lý nào trên hệ thống myPOS

Khong dung so dien thoai da dang ky. Vui long gui lai tin nhan voi so dien thoai da dang ky hoac lien he Quan ly ban hang K+ tai khu vuc

Số điện thoại (đã đăng ký) không khớp với mã đại lý (ví dụ nhắn nhầm sang 1 mã Đại lý khác)

Ma Dai ly khong khop voi so dien thoai dang ky. Vui long kiem tra lai ma Dai ly hoac lien he Quan ly ban hang K+ tai khu vuc

Số điện thoại đăng ký với 1 mã đại lý đã bị khóa trên hệ thống

Ma Dai ly dang ky theo so dien thoai nay da bi khoa. Vui long lien he Quan ly ban hang K+ tai khu vuc.

Mã đại lý không tồn tại

Ma Dai ly khong ton tai. Vui long kiem tra lai ma Dai ly va gui lai tin nhan

Sai cú pháp (đoạn cú pháp MKPOS không đúng)

Tin nhan sai cu phap. Vui long kiem tra va gui lai.


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!