(A016 hoặc P016) Thiết bị của bạn không đáp ứng các yêu cầu về bảo mật ứng dụng do đó không thể xem nội dung này.

Biểu hiện:

Trên màn hình hiển thị câu thông báo kèm mã lỗi: "(A016 hoặc P016) Thiết bị của bạn không đáp ứng các yêu cầu về bảo mật ứng dụng do đó không thể xem nội dung này."

Nguyên nhân:

Do khách hàng sử dụng các thiết bị Android, iOS đã bị bị bẻ khóa (root/jailbroken/unlock mạng) khi bấm xem nội dung bất kì sẽ xuất hiện câu thông báo mã 016.

Hướng xử lý:

Để xem được các nội dung khách hàng cần khôi phục lại mặc định của nhà sản xuất hoặc thử lại trên các thiết bị không bị bẻ khóa và đáp ứng yêu cầu bảo mật theo tiêu chuẩn. 


Quý khách hàng vui lòng bấm vào link sau để gửi đánh giá của của mình về bài viết này và trang thông tin hỗ trợ khách hàng Help Center nói chung:
Tại đây
Ý kiến của Quý khách rất quan trọng với K+. Cảm ơn Quý khách!