Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THƯỜNG GẶP KHI GIA HẠN.

Mục này sẽ bao gồm các bài viết hướng dẫn cách khắc phục khi gia hạn thuê bao gặp lỗi của tất cả các hình thức gia hạn hiện có của K+. Khách hàng khi gia hạn gặp lỗi vui lòng kiểm tra câu thông báo hiển thị trên màn hình kèm mã lỗi (nếu có) để tìm các bài viết tương ứng.