Hỗ trợ thuê bao TV Box

Xử lý khi đầu thu bị dừng hình.

Biểu hiện: Hình ảnh bị dừng không chạy nội dung như bình thường. Màn hình hiển thị biểu tượng mũi tên quay tròn (đang tải) Nguyên nhân: Dừng hình xảy...

(S/C101) Không có kết nối internet. Vui lòng kiểm tra kết nối internet, khởi động lại ứng dụng và thử lại.

Biểu hiện: Trên màn hình đầu thu K+TV Box/Smart TV hiển thị câu thông báo: (S/C101) Không có kết nối internet. Vui lòng kiểm tra kết nối internet, khởi động...

S/C002 Không có kênh nào. Vui lòng kiểm tra kết nối internet, khổi động lại ứng dụng và thử lại.

Biểu hiện: Màn hình hiển thị câu thông báo: - Trên đầu thu Box/Smart TV:"Không có kênh nào. Vui lòng kiểm tra kết nối internet, khổi động lại ứng dụng...

(S/C/W005) Kiểm soát nội dung. Nhập mã khóa nội dung để xem.

Biểu hiện: Trên màn hình hiển thị câu thông báo: - Trên đầu thu Box/Smart TV/Trình duyệt: "((S/C/W005) Kiểm soát nội dung. Nhập mã khóa nội dung để xem." -...

(S250) Có lỗi xảy ra với chương trình tạm dừng. Chương trình tạm dừng không được hỗ trợ trên thiết bị này

Biểu hiện: Khi xem trên đầu thu Box màn hình tivi hiển thị câu thông báo: "(S250) Có lỗi xảy ra với chương trình tạm dừng. Chương trình tạm dừng...

C/S257 Chương trình tạm dừng. Dịch vụ Tạm dừng không có trên kênh này.

Biểu hiện: Màn hình hiển thị câu thông báo: "C/S257 Chương trình tạm dừng. Dịch vụ Tạm dừng không có trên kênh này." Nguyên nhân: Khách hàng bấm phím tạm...

C/S110 Offline. Tính năng này hiện chưa được hỗ trợ.

Biểu hiện: Màn hình hiển thị câu thông báo: "C/S110 Offline. Tính năng này hiện chưa được hỗ trợ." Nguyên nhân: Khách hàng bấm chọn vào các trang như Home,...

C/S104 Dịch vụ chỉ cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Biểu hiện: Màn hình hiển thị câu thông báo: "C/S104 Dịch vụ chỉ cung cấp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam." Nguyên nhân: Khách hàng sử dụng VPN trên...