Trang thông tin hỗ trợ khách hàng của Truyền hình K+

Bắt đầu một hội thoại

HỖ TRỢ LIÊN QUAN TỚI ỨNG DỤNG K+

Trong quá trình sử dụng ứng dụng K+ xem truyền hình trực tuyến trên thiết bị di động nếu gặp sự cố khách hàng có thể tham khảo hướng khắc phục lỗi tại đây. Khách hàng cần kiểm tra chính xác câu thông báo kèm mã lỗi hiển thị trên màn hình sau đó tìm các tiêu đề bài viết tương ứng với mã lỗi để có hướng dẫn khắc phục.