Hỗ trợ liên quan tới ứng dụng Kplus

Trong quá trình sử dụng ứng dụng K+ xem truyền hình trực tuyến trên thiết bị di động nếu gặp sự cố khách hàng có thể tham khảo hướng khắc phục lỗi tại đây. Khách hàng cần kiểm tra chính xác câu thông báo kèm mã lỗi hiển thị trên màn hình sau đó tìm các tiêu đề bài viết tương ứng với mã lỗi để có hướng dẫn khắc phục.

Bạn đang muốn truy cập chương trình có mã kiểm soát nội dung. Hãy nhập mã để tiếp tục xem

Biểu hiện: Trên màn hình hiển thị câu thông báo "Bạn đang muốn truy cập chương trình có mã kiểm soát nội dung. Hãy nhập mã để tiếp tục xem"...

(C151) Có lỗi, không xem lại được chương trình này.

Biểu hiện: Màn hình hiển thị câu thông báo: "(C151) Có lỗi, không xem lại được chương trình này" hoặc: (S151) Có lỗi, không xem lại được chương trình này....

Xử lý khi không đăng nhập trên trình duyệt để xem.

Biểu hiện: Khách hàng không thể đăng nhập được trên thiết bị di động hay trên trình duyệt. Màn hình đăng nhập bị đen như hình: Hoặc: Nguyên nhân: Mạng...

Đã có lỗi xảy ra khi xem

Biểu hiện: Màn hình thiết bị di động chạy hệ điều hành Android hiển thị câu thông báo: "Đã có lỗi xảy ra khi xem" Nguyên nhân: 1. Thiết bị...